Webkosár
Az Ön kosarában
jelenleg
nem található termék
NYITÓLAP WEBÁRUHÁZ ELÉRHETŐSÉG TOMPA UTCA - CSOMAGPONT

Fogyasztói tájékoztató / Vásárlási Feltételek (Általános Szerződési Feltételek)
1.1  Szolgáltató/Eladó adatai:

Neve:
MPLAY. HU Bt.
cégjegyzékszám: 01-06-778231
adószám: 22518811-2-42
számlaszám: CIB Bank, 10700378-45242104-51100005
székhely: 1086 Budapest, Korányi Sándor utca 8/B.
postai cím: 1245 Budapest, Postafiók 1167
telefonszám: 06-20 / 27-87-986
e-mail elérhetõség: info@organza.hu
 

 

 

1.2  A Vásárló (Megrendelő)

Aki az organza.hu internetes címen található Webáruház Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

1.3  A Szállító

A Szolgáltató által megbízott futár, illetve szállítmányozó cég (posta, futárszolgálat).
2.1  Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) célja

  A Szolgáltató a Webáruház szerződési feltételeit azért teszi közzé, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház szolgáltatásaival és azoknak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló (együttesen a továbbiakban "Felek") jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
   Jelen ÁSZF az Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató webáruházi tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

 

2.2  Az ÁSZF közzététele és hatálya

  Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a Webáruház Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Elfogadásnak minősül ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a Webáruház Szolgáltatást biztosítja.2.3 A Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása

   A szerződéskötés és a kapcsolattartás lehetséges nyelve a magyar.
 
   A Webáruházban való vásárlás feltétele valós szállítási/átvételi adatok, számlázási adatok és a megrendeléshez szükséges kapcsolattartási adatok (email, telefonszám) Vásárló általi megadása. A rendelés lezárása előtt a Vásárlónak lehetősége van a rendelésekkel összefüggő esetleges adatbeviteli hibákat kijavítani, ezen belül a kosárba helyezett termékek darabszáma változtatható, illetve szükség esetén a termék a kosárból törölhető. 
   A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megvásárolni kívánt termékek kosárba helyezését követően kitölti a megrendeléshez szükséges adatokat, majd a megrendelést végső formájában jóváhagyja/lezárja, azaz a rendelési folyamat végén a "Rendelés elküldése" gombra kattint.
   A szerződéskötésre történő felhívás a Szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával történik meg.  A Szolgáltató a rendszerébe beérkezett megrendelésekről automatikus visszaigazolást küld a Vásárló által megadott email címre.  Az automatikus visszaigazolás annak rögzítése, hogy a Szolgáltató fogadta a Vásárló szerződéskötésre történő felhívási szándékát, a szerződés a Szolgáltató ügyintézői visszaigazolásával jön létre.
   A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor - amennyiben a Vásárló adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, vagy a Vásárlót kockázatosnak ítéli -  az adatokat törölje és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
   A Szolgáltató és a Vásárló között az áru megvásárlásáról magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
 


 

3.1  A megrendelhető termékek körének meghatározása

   Az MPLAY.HU Bt. (továbbiakban mint Eladó) az Organza.hu weboldalon megtalálható webáruházában teszi közzé megrendelhető termékeit és azoknak a megrendelés idején érvényes árát. Az Organza.hu webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Vásárlási Feltételekben meghatározott módon és feltételek szerint. Az Eladó telefonon, telefaxon, levélben, stb. megküldött rendelést nem fogad el.
A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit (pl. szín, külső méret) az adott termék neve tartalmazza, a téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Eladó a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. A weboldalon szereplő esetleges hibákért, elírásokért Eladó felelősséget nem vállal.
   Az Organza.hu webáruház adatbázisában található képektől és színmintáktól való esetleges eltérésekért, színhűségért Eladó felelősséget nem vállal, de törekszik rá, hogy a színminták lehetőség szerint a valóságot tükrözzék. A honlapon megjelenő, illetve letölthető képek színei és arányai csak tájékoztató jellegűek, a színek megjelenését a megjelenítő monitor tulajdonságai (minőség, felbontás, színhűség) jelentősen befolyásolhatják. A termékképeken a megnevezés szerinti termékben található egyéb elemek csak dekorációs célt szolgálnak, e kiegészítők nem képezik az értékesítendő termék részét. A feltüntetett méretek a termékek külső méretére vonatkoznak (+/- 1 cm), a termékek hasznos (belső mérete) ennél minden esetben kisebb.
   Azon termékek esetében, ahol a termék nevében és/vagy képén a "Ellenőrzés nélkül" felirat olvasható, az Eladó a terméket eredeti, gyári (100db-os) kiszerelésében és minőségben, minőségi ellenőrzés és átvizsgálás nélkül biztosítja a Vevőnek, jelentős árkedvezmény mellett.  Vevő tisztában van azzal, hogy a kedvezményes áron biztosított 100 db-os csomagokban a hibás  - javítható vagy javíthatatlan -  darabok aránya akár jelentős mértékben is eltérhet a minőségi átvizsgáláson átesett termékek arányától, és átvállalja az ebből adódó kockázatokat.  Vevő ezen termék megvásárlásával tudomásul veszi, hogy bármilyen hibával kapcsolatban termékcserére, illetve a vételár visszatérítésére még részben sem jogosult, és a termékkel kapcsolatos bárminemű panasztételi jogáról a termék megvásárlásával önként lemond.

 

3.2  A megrendelhető termékek mennyisége

   Az Eladó bizonyos termékeknél megadja a lehetőséget, hogy azokból 1-1 darabokat is rendelni lehessen, de mivel a termékek darabonkénti ára relatív alacsony és nagy számú különböző termék (tétel) előkeresésének, illetve az egységcsomagolásból kivételének időigénye 1-1 darab esetén megtérülés szempontjából gazdaságtalan, az Eladó fenntartja azon jogát, hogy az összeállítás időigényét tekintve gazdaságtalannak ítélt megrendeléseket elutasítsa és erre meghatározott formulát alkalmazzon.
   Ennek megfelelően Eladó a rendelés felvételét az egyazon kosárban szereplő különböző termékféleségek száma (továbbiakban tételszám) alapján minimum átlagdarabszámhoz köti az alábbiak szerint:

Tételek száma [x] Min. átlagdarabszám [y]
6 - 8 10 db / tétel
9 - 10 12 db / tétel
11 - 15 15 db / tétel
16 felett 25 db / tétel


   A fenti feltételeket nem teljesítő kosarak esetében a rendelési folyamat korrekció nélkül nem folytatható és a következő szöveg jelenik meg:

"Kedves Megrendelő,

ahhoz, hogy rendelésének összeállítása (a ráfordított idő arányában) gazdaságos lehessen, ennél a tétel-mennyiségnél ( [x] különböző termék) az átlag darabszámot minimum [y] darabban volt szükséges meghatároznunk.

Az Ön kosarának tételenkénti darabszám átlaga jelenleg:  [itt a program az osztás levezetése mellett megjeleníti a kosár átlagos darabszámát] 

Ahhoz hogy ezt az értéket növelni tudja, akár az is elegendő, ha a [x] tétel közül csak az egyiknél növeli meg a darabszámot, nem szükséges mindegyik típusból többet rendelnie.';

Köszönjük megértését!"


.

 

3.3  A termékek megrendelése

   Az Eladó a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul megadja.  A Vásárló által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli.  A Vásárló a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Vásárlási Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.3.4  A termékek ára

   A termékek aktuális árát az Organza.hu webáruház tartalmazza. A webáruházban található termék mellett feltüntetett ár a termék ajánlati ára, amely nem tartalmazza azonban az esetleges szállítással kapcsolatos költségeket. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetén a weboldalon meghirdetett ideig érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt Eladó a megrendelést követően visszaigazolja. A termék végleges ára az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában vagy az ajánlatban megadásra került. Az Eladó a Organza.hu webáruházban közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár (a Vásárló által megrendelni kívánt áruk összessége a megrendelés elküldése előtt) értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.
   A webáruházban megrendelhető termékek eladási árai forintban értendőek, a kifizetendő termék összegére vonatkoznak és 27% forgalmi adót tartalmaznak. A Tompa utcai kisraktárban személyesen  - a webáruháztól teljesen függetlenül -  megvásárolható termékek árai a kifizetendő bruttó vételárat jelzik, de 0% forgalmi adót tartalmaznak (a vásárló helyszíni vásárlás esetén a vásárlásról alanyi adómentes számlát kap).

   A vételár teljes kifizetéséig az Eladó az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételár kiegyenlítését követően száll át a Vásárlóra.

 

4. Fizetés módja

  • Házhozszállítás esetén a megrendelt termék értékét, valamint a szállítási díjat a rendeléskor kiválasztott mód szerint kell kiegyelíteni, ami történhet készpénzzel vagy előre utalással.
  • Előre utalás esetén kérjük, hogy a termékek korlátozott elérhetősége miatt utalásával  - a rendelési értesítőn felül -  várja meg ügyintézőnk telefonos vagy email-es jelentkezését és a rendelés visszaigazolását!  Egyeztetés hiányában a nem teljesíthető rendelések esetében az átutalt összeget bruttó 700Ft kezelési költség levonása mellett visszautaljuk a feladó bankszámlájára, a kezelési költségről szóló számla átvételére annak nyitvatartási idején belül a csomagponton van lehetőség.
  • Csomagpontos átvétel esetén a rendelés ellenértékét készpénzben kell kiegyenlíteni.

 


 

5. A termékek kiszállítása, átadása/átvétele


  5.1. POSTA

Csomagküldeményes megrendelés esetén az ország egész területére cégünk a Magyar Posta segítségével juttatja el a megrendelt terméket, házhoz szállítással.  Kérjük figyelembe venni, hogy "Postán maradó" jelzéssel a küldeményeket nem áll módunkban feladni, külön kérés esetén sem.

Szállítási idő:
A feladást (utalás esetén az utalást) követő munkanaptól számított 2-5 munkanap, sürgősséggel megrendelt csomagoknál 1-2 munkanap. Munkanapnak csak a hétköznapokat számoljuk el.

Fizetés módja:
A Megrendelő által kiválasztott szerint lehet utánvétes vagy előre utalásos (utalásával kérjük várja meg ügyintézőnk jelentkezését!).

Szállítási díjak:
A rendszer automatikusan kiszámolja Önnek a szállítási díjat a rendelésben szereplő tételek értékének és súlyának, valamint a kiválasztott fizetési módnak megfelelően.


 

  5.2. FUTÁR BUDAPESTEN BELÜL:


Szállítási idő:

A rendelés során megadott időpontok valamelyikén, nem ünnep- vagy szabadnapra eső hétköznap 10-18 óra között. A kiszállításra legalább 2 különböző napot, azon belül legalább egy 3 órás időtartamot szükséges megadni (pl. "12-15 között" vagy "10-16h"), de ennél nagyobb időtartam is választható.

Fizetés:
A termék átvételekor a futárnak készpénzben.

Szállítási díjak:
A futárral való kiszállítás díja Budapesten belül egységesen bruttó 1500Ft.  5.3. CSOMAGPONTON KERESZTÜL (személyes átvétel):

Szállítási idő:
A Csomagpontra rendszeresen szállítunk a következő napokon, délelőtt 11 órára: hétfő, szerda, péntek.
A rendszer az átvételi időpont kezdetét a fentiek és a rendelés időpontjának figyelembevételével állítja be.
A rendelést tartalmazó csomag átvételére 7-10 nap áll rendelkezésre, az át nem vett csomagokat ezt követően sztornózzuk és visszaszállítjuk.

Fizetés:
A Csomagpont munkatársának készpénzben vagy bankszámlaszámra előre utalással (a rendelés során kiválasztottak szerint).

Szállítási díjak:
A Csomagpontra történő kiszállítás 10.000 Ft felett ingyenes, 10.000 Ft kosárérték alatt 500 Ft szolgáltatási díjat szükséges fizetni a helyszínen.


Csomagpont elérhetősége: 
IONIX Ruhaszerviz 
1094 Budapest, IX.ker. Tompa utca 22.
Nyitvatartás:
    Hétfő:            9:00 - 17:00
    Kedd:          10:00 - 18:00
    Szerda:         9:00 - 17:00
    Csütörtök:   10:00 - 18:00
    Péntek:         9:00 - 17:00

Telefon: 06-1 / 21-570-47


» Megnézem térképen (kattints!)

  5.4. A termékek ellenőrzése


   A Vásárló köteles az átvétel időpontjában a rendelését tartalmazó csomagot tételesen ellenőrizni és az árut csak hiánytalan teljesítés esetén átvenni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

  A Vásárló a termékek átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól Eladót írásban haladéktalanul (az átvétel naptári napján) értesíteni.

   Az áru csomagolásakor, szállításakor és kézbesítésekor az organza alapú termékek gyűrődhetnek, azonban ezek a sérülések az áru minőségét nem veszélyeztetik, a termék ezzel együtt is rendeltetésszerűen használható, a termék ezen tulajdonságai nem képezhetnek reklamációs alapot.

   A mennyiségi megvizsgálást a Vásárló a termékek átvételekor köteles elvégezni. A termék átadását és átvételét követő naptól előterjesztett mennyiségi és minőségi kifogásokat a Felek semmisnek tekintik.

   A Felek elfogadják, hogy Eladó utólagosan (pl. elállás esetén) nem vonható felelősségre az átvizsgálás során megállapított minőségi vagy mennyiségi kifogás közlésének hiányából, vagy magának az átvizsgálásnak a Vásárló általi elmulasztásából adódó esetleges kárért.  A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vásárló vagy képviselője részére történő átadásával száll át a Vásárlóra.
6. Panaszkezelés

  A 4/1997 (I.22.) Kormányrendelet alapján – amely az üzletek működését és a belkereskedelmi tevékenység folytatatását szabályozza – a Vásárló szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval.
  A panasz szóbeli közlését Vásárló megteheti az MPLAY.HU Bt. 06-20 27-87-986 telefonszámán keresztül (hétköznap 10-17 óra között), illetve írásban az info@organza.hu e-mail címen is.

 7. Elállás

Elállás joga (távollévők közötti)

Fogyasztóként Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni szerződéstől.
Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt harmadik személy a terméket átveszi.
Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai:
Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti az ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget (kivéve a választható legalacsonyabb kiszállítási mód értékén felüli extra szolgáltatások árát), ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (kivéve a visszajuttatás költségei).

A visszatérítés során Eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

Eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha a Vásárló a szerződés alapján a terméket átvette, köteles Eladó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a visszaküldő fél viseli.

A termék esetleges értékcsökkenését Eladó levonja a visszatérítés összegéből.
A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Többszöri elállás esetén a Vásárlót / Megrendelőt az Eladó kizárhatja a vásárlói közül. 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete a távollevők között kötött szerződésekről: A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés).8. Hibás teljesítés

Az Eladó kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rend. 1. § (1) bek. alá eső tartós fogyasztási cikkek esetében a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a MPLAY.HU Bt. jótállásra köteles.  Ön az MPLAY.HU Bt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.9. Termékszavatosság

A termék hibája esetén a Vásárló termékszavatossági igényt érvényesíthet, melynek keretében kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

 

10. Árgarancia

 Az Organza.hu vállalja, hogy ha Ön valamely általunk forgalmazott terméket más helyről azonos vagy kedvezőbb feltételekkel jobb áron tud beszerezni, akkor az előzetes vizsgálatot követően megalapozottnak bizonyult igény esetén a kérdéses terméket a meglévőnél jobb áron biztosítsa Önnek az alábbi feltételek teljesülésével:

•    Az Árgarancia az Organza.hu webáruház oldalain elhelyezett termékek vételárának csökkentésére vonatkozik
•    Az összehasonlítást a megvásárolni kívánt termék paramétereivel pontosan egyező termék (méret, szín, minta) esetén lehet elvégezni
•    Az összehasonlítás keretein belül magyarországi telephellyel rendelkező, kiskereskedelmi, számlaképes vállalkozás azonos vagy kedvezőbb feltételek mellett megvásárolható, a kívánt mennyiségben raktárkészleten lévő termékei vizsgálhatóak
•    Az összehasonlításba nem vonható be akciós, kifutó, vagy kiárusításban szereplő termék

 

 

11. Felelősség

  Az Organza.hu webáruházzal kapcsolatos mindennemű információ jelen Vásárlótájékoztatóban hozzáférhető, valamint jelen Vásárlótájékoztató elfogadása a rendelés leadásának elengedhetetlen feltétele, így az itt leírt információk nem ismeretéből származó hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért a webáruház üzemeltetője semminemű felelősséget nem vállal.

  A webáruházban történő vásárlás, illetve a webáruház böngészése feltételezi, hogy a Felhasználó/Vásárló ismeri az internet lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai lehetőségekre és korlátokra, ezeket elfogadja és tudomásul veszi. 

   A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget az esetlegesen bekövetkező károkért amelyek a weboldal használatával közvetve, vagy közvetlenül bármilyen módon összefüggésbe hozhatók, valamint a weboldalhoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és/vagy kommunikációs (internet) infrastruktúra által okozott vagy a weboldal meghibásodásából, használatra alkalmatlan állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából adódó hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért, költségért, adatvesztéssel kapcsolatos kárért és elmaradt haszonért függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldal üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben panaszát az MPLAY.HU Bt. elutasítja vagy annak tartalmával nem ért egyet, úgy panaszával a Pest Megyei Békéltető Testülethez fordulhat. Pest Megyei Békéltető Testület Cím: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. III. emelet 331. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 Telefon: 06-1-269-0703

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség elérhetősége: 1088 Budapest, József krt. 6. Tel: 06-1 / 459-4800.
A Fővárosi Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elérhetősége: 1074 Budapest, Rákóczi út 54.. Tel: 06-1 / 461-0488.
MPLAY.HU Bt. elérhetősége: 1245 Budapest, Pf. 1167.  Tel: 06-20 / 27-87-986  E.mail: info@organza.hu


Jelen tájékoztató közzétételének időpontja: 2022. November 23.

 

 

A feltüntetett bruttó árak már tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t!
Webáruház Vevőtájékoztató Adatkezelés Elérhetőség
2014-2023 © MPLAY.HU Bt.